W lutym 2011 w Stylowym Magazynie Studenckim (SMS) ukazał się obszerny artykuł Justyny Sepety o wyprawie rowerowej przez pustynię Gobi