Wolność jest dla nielicznych – Jacek Teler

Wolność jest dla nielicznych – Jacek Teler

  „Jeżeli chcesz, by ludzie pojęli, czym są góry próżny trud opowiadać im o tym. Setki, ba tysiące lat gnuśności w imię budowania cywilizacji zrobiły swoje. Wygoda rozsiadła się w naszej wyobraźni jak w starym fotelu i spętawszy nasze nogi i myśli papciami...
Samotność podróżników

Samotność podróżników

  Samotność podróżników, czym jest?         wtedy żyjesz prawdziwym życiem dochodzi do głosu autentyzm naszego Ja (Żeglarz A. Urbańczyk) samotność jest najtrudniej komunikowalnym ludzkim doświadczeniem „W góry idą ludzie, którzy są samotni,...