Szczere podziękowania za złożenie filmu dla Grzegorza Gaja!